Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Telefon

tel. 48 32 289-95-90
fax 48 32 387-21-39

Email

e-mail: biuro@enexiopoland.pl

Telefon

ENEXIO POLAND Sp. z o.o.
mjr H. Dobrzańskiego-Hubala 150
41-218 Sosnowiec, Polska
NIP: 929-10-10-952

// O nas

ENEXIO Poland Sp. z o.o.

W ofercie ENEXIO

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

– dostarczanie złóż biologicznych do oczyszczalni
– systemy zagospodarowania wód deszczowych i drenażu
– dostarczanie elementów wyposażenia dla oczyszczalni
– lamele do systemów uzdatniania wody i sedymentacji


w zakresie chłodzenia wody technologicznej:

– zraszalniki
– eliminatory kropel /odkraplacze
– żaluzje wlotu powietrza
– dysze zraszające

Specjalizujemy się w dostarczaniu wypełnień polipropylenowych do oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, chłodzenia wody technologicznej, separacji cieczy i drenażu.

// oferta

Czym się zajmujemy

01
Chłodzenie wody technologicznej
Zobacz
02
Oczyszczanie i uzdatnianie
Zobacz
03
Pomiary wydajności
Zobacz
04
Drukowanie
3D
Zobacz
// Masz pytanie odnośnie naszych produktów

Zapraszamy do kontaktu

// produkty

Technologie chłodzenia

Zraszalnik, Dysze, Odkraplacze, Żaluzje, …