Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

lamele 2H TUBEpack

Pakiety lamelowe do osadników wielostrumieniowych

2H TUBEdek FS41.50 oraz 2H TUBEdek FS41.84

Zastosowanie:

  • oczyszczanie wody pitnej;
  • oczyszczanie wód rzecznych, deszczówki, wód opadowych;
  • oczyszczanie ścieków o dużej zawartości zanieczyszczeń stałych;
  • procesy wstępnej sedymentacji;
  • oddzielanie zawiesin i separacji cieczy.

Właściwości:

  • wysoka przewidywana powierzchnia sedymentacji (uzależniona od typu oraz kątu nachylenia lameli);
  • odporność na chemikalia;
  • odporność na zarastanie i kolmatację;
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
  • materiał polipropylen wzmocniony talkiem.

Wypełnienia TUBEdek produkowane są w formie pojedynczych pakietów, których podstawową zaletą jest łatwość w montażu i możliwość samodzielnego składania w większe moduły.